Nguồn 12V 5A

Xuất xứ: Việt Nam

100,000 VNĐ

nguồn 12v 5a, nguồn led 12v 5a, nguồn tổ ong 12v 5a

Nguồn 12V 10A

Xuất xứ: Việt Nam

145,000 VNĐ

nguồn 12v 10a, nguồn led 12v 10a, nguồn tổ ong 12v 10a

Nguồn 12V 20A

Xuất xứ: Việt Nam

240,000 VNĐ

nguồn 12v 20a, nguồn led 12v 20a, nguồn tổ ong 12v 20a

Nguồn 12V 30A

Xuất xứ: Việt Nam

288,000 VNĐ

nguồn 12v 30a, nguồn led 12v 30a, nguồn tổ ong 12v 30a

Nguồn 12V 33A

Xuất xứ: Việt Nam

305,000 VNĐ

nguồn 12v 33a, nguồn led 12v 33a, nguồn tổ ong 12v 33a

Nguồn 12V 40A

Xuất xứ: Việt Nam

420,000 VNĐ

nguồn 12v 40a, nguồn led 12v 40a, nguồn tổ ong 12v 40a

Nguồn 12V 50A

Xuất xứ: Việt Nam

500,000 VNĐ

nguồn 12v 50a, nguồn led 12v 50a, nguồn tổ ong 12v 50a