Đèn led dưới nước 1W

Chip led: Epistar - Đài Loan

318,000 VNĐ

đèn led dưới nước 1w, đèn led âm nước 1w

Đèn led dưới nước 3W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

342,000 VNĐ

đèn led dưới nước 3w, đèn led âm nước 3w

Đèn led dưới nước 6W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

390,000 VNĐ

đèn led dưới nước 6w, đèn led âm nước 6w

Đèn led dưới nước 7W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

516,000 VNĐ

đèn led dưới nước 7w, đèn led âm nước 7e

Đèn led dưới nước 9W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

540,000 VNĐ

đèn led dưới nước 9w, đèn led âm nước 9w

Đèn led dưới nước 12W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

765,000 VNĐ

đèn led dưới nước 12w, đèn led âm nước 12w

Đèn led dưới nước 15W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

786,000 VNĐ

đèn led dưới nước 15w, đèn led âm nước 15w

Đèn led dưới nước 18W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

972,000 VNĐ

đèn led dưới nước 18w, đèn led âm nước 18w

Đèn led dưới nước 24W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

1,350,000 VNĐ

đèn led dưới nước 24w, đèn led âm nước 24w

Đèn led dưới nước 36W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

1,980,000 VNĐ

đèn led dưới nước 36w, đèn led âm nước 36w

Đèn led dưới nước dạng bánh xe 6W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

603,000 VNĐ

đèn led dưới nước dạng bánh xe 6w, đèn led dưới nước 6w

Đèn led dưới nước dạng bánh xe 9W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

768,000 VNĐ

đèn led dưới nước dạng bánh xe 9w, đèn led dưới nước 9w

Đèn led dưới nước dạng bánh xe 12W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

870,000 VNĐ

đèn led dưới nước dạng bánh xe 12w, đèn led dưới nước 12w

Đèn led dưới nước dạng bánh xe 18W

Sản phẩm lắp giáp tại Việt Nam

1,200,000 VNĐ

đèn led dưới nước dạng bánh xe 18w, đèn led dưới nước 18w